Blik op ethiek

Blik op ethiek

Mijn doel? Moedige mensen die weten wat ze belangrijk vinden én daar voor gaan staan.”

Dáár krijg ik energie van: om samen met organisaties moedige stappen te zetten om de wereld van morgen (en van vandaag) mooier te maken.

Om duurzaam tot bloei te komen als organisatie is het van groot belang om te weten waar je als organisatie voor staat: organisatieontwikkeling kan niet zonder de ‘waarom-vraag’. En ik? Ik stel die waarom-vraag. Waarschijnlijk wel vaker dan 1 keer… Waarom doe je wat je doet? Wat vind je belangrijk in de omgang met klanten, medewerkers en collega’s en waarom? Om vervolgens te kijken hoe datgene wat je belangrijk vindt vorm krijgt in de organisatie en hoe je daar het gesprek over aan kunt gaan.

Voor goed handelen kan geen blauwdruk gemaakt worden. Wat goed is verschilt per context, per persoon, per beroep en per organisatie. Daarom is het ook zo belangrijk te weten waar je als persoon, als organisatie, als beroepsgroep voor staat. Alleen dan kun je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en trouw blijven aan jezelf. Dit vraagt moed, maar levert uiteindelijk voor jezelf en voor de organisatie het meeste op. Ik ben niet van de onderhoudende aanpak, ergens daar, maar ga in op de mens, precies hier. Mijn aanpak is persoonlijk, vragend, richting gevend en waar nodig confronterend.

Ik wil samen bouwen aan een duurzame toekomst: om beter en fijner met elkaar samen te kunnen leven en werken.