Blik op ethiek

0 comments

Netflix en moed

Vandaag las ik iets bijzonders. Er verscheen een bedrijfsprofiel van Netflix op de website van NRC Handelsblad en het trok mijn aandacht. Waar het artikel vooral de nadruk legde op de vrijheid die medewerkers hebben om hun vakantiedagen te bepalen, vond ik het iets anders opmerkelijk. In een 126 pagina’s tellende powerpoint gaat Netflix in op de belangrijkste waarden van het bedrijf. Zo zoeken ze naar excellentie en is samenwerken erg belangrijk. (‘Brilliant jerks. Some companies tolerate them. For us the cost to effective teamwork is too high’). Maar als zesde van de negen belangrijkste waarden vindt Netflix moed of dapperheid belangrijk. Netflix

Netflix wil mensen in dienst die durven te zeggen wat ze vinden – ook al is het controversieel; en die anderen (en zichzelf) durven aanspreken wanneer acties niet stroken met de negen waarden van Netflix. Ik vind het mooi dat Netflix juist deze mensen zoekt en kwetsbaarheid en feedback ruimte geeft in het bedrijf. Ik denk dat veel organisaties hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Het bedrijf geeft aan dat medewerkers de waarden moeten doorleven, zodat ze meer worden dan klinkende teksten op mooi glanzend papier.

Many companies have nice sounding value statements displayed in the lobby. The actual company values, as opposed to the nice-sounding values, are shown by who gets rewarded, promoted, or let go. Actual company values are the behaviors and skills that are valued in fellow employees.

Leef jij volgens jouw belangrijkste waarden? Zijn de kernwaarden van de organisatie meer dan woorden in de lobby? Sta je stil bij de vertaalslag van papier naar praktijk?

Bent u zoekend naar een manier om het verhaal van de organisatie meer te laten leven en wilt u stilstaan bij de vraag wat de kernwaarden betekenen in uw dagelijkse werk? Het project Kernwaarden in beeld is het startpunt om kernwaarden ‘zichtbaar te maken’ Het project zorgt voor een verdiepingsslag in het bewustzijn rondom de kernwaarden, het verhaal van de organisatie.

Comments are closed.