Blik op ethiek

gemaakt om te maken
0 comments

We zijn gemaakt om te maken

Hoe wonderlijk is het als er een nieuw mensje op de wereld komt. In het afgelopen jaar hebben mijn man en ik zelf een zoon gekregen. Er is niets geweest wat mij meer verwondert dan de geboorte (en ontwikkeling) van een nieuw mens. Ontroering, kwetsbaarheid, maar zeker ook kracht…En juist over deze kracht heeft de filosofe Hannah Arendt prachtig geschreven.

De groeikracht van de mens
Net zoals onze zoon geboren is, is ieder mens geboren: zo lijkt er niet iets meer menselijks en wereldlijks te bestaan dan het geboren worden, het letterlijk in de wereld komen. En juist het feit dat wij geboren zijn geeft ons, aldus Arendt, de mogelijkheid om ons te ontwikkelen. Omdat we allemaal uit niets iets zijn geworden, kunnen we nog een keer van niets naar iets komen, en nog keer… en nog een keer. Juist omdat we allemaal geboren zijn, hebben wij allemaal de mogelijkheid om opníeuw geboren te worden. Uiteraard niet in de letterlijke zin, maar onze nataliteit geeft de mens – in wat voor omstandigheden dan ook – de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. We zijn eens begonnen, begonnen met leven en juist dat gegeven geeft ons de mogelijkheid om ook later in ons leven opnieuw te beginnen. Arendt kijkt hiermee heel bewust niet weg van onze narigheden, van onze fouten. Juist omdat ze ziet dat wij als mensen fouten maken, laat ze zien dat we altijd weer opnieuw kunnen beginnen, opnieuw kunnen beginnen met iets moois. Of in haar eigen woorden:

‘Het feit dat de mens in staat is tot handelen, betekent dat het onverwachte van hem kan worden verwacht, dat hij kan waarmaken wat in de hoogste mate onwaarschijnlijk is. En dit weer is slechts mogelijk omdat ieder mens uniek is, zodat er met iedere geboorte iets in de wereld komt dat op unieke wijze nieuw is’. (Arendt)

Het tij ten goede keren
Arendt laat zien dat de mens geen passief wezen is, maar juist actief en scheppend de wereld kan veranderen. Elke nieuwe mens heeft de mogelijkheid de geschiedenis ten goede te keren en in alle puinhopen opnieuw te beginnen. Dus je hebt het in je om een andere koers te gaan varen, om het in je organisatie anders aan te pakken, je op andere dingen te richten, een nieuw bedrijf te starten, te stoppen met je bedrijf, van baan te veranderen…

Elke mens brengt hoop met zich mee. Dat is mogelijk vanuit de overtuiging dat wij mensen ons hele leven lang beginnende wezens zijn. Nataliteit brengt geloof en hoop in de wereld met zich mee. De mens is op de wereld gekomen om iets nieuws te beginnen; dat zelfs als je grote fouten hebt gemaakt er ruimte blijft voor hoop.

We zijn gemaakt om te maken. En dat.. dat vind ik een prachtig, progressief, toekomstgericht, inspirerend en hoopgevend idee.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Brongebruik 
Het citaat van Arendt is afkomstig uit:

Hannah Arendt. Vita activa: de mens: bestaan en bestemming. (1994) Uitgeverij Boom Amsterdam

Meer lezen?

Hage, M (2009) Hannah Arendt over Augustinus en beginnen, liefde en nataliteit. In: Riessen van, R (red) (2009) ‘Augustinus modern en postmodern gelezen’ Budel: Uitgeverij Damon

 

Comments are closed.