Blik op ethiek

BLOG

0 comments

De kernwaarden van Mars in beeld.

Eind oktober hebben trainees van Mars tijdens een workshop nagedacht over de vertaling van de kernwaarden van de Mars organisatie.

Mars heeft vijf kernwaarden geformuleerd, maar wat betekenen Quality, Mutuality, Responsibility, Freedom en Efficiency nu in het dagelijkse werk? Welke waarde is in welke situatie belangrijk? Wanneer zijn ze in conflict met elkaar en wat doe je dan? Hoe neem je deze beslissing en op welke manier breng je jouw boodschap voor het voetlicht. De gesprekken dienden als input voor het maken van een beeld voor de kernwaarden Mutuality (Win/Win; +/+) en Freedom (zo vrij als een vis in de oceaan ipv een vissenkom). De trainees zijn zelf aan de gang gegaan en zijn gekomen tot een tweetal beelden. De twee beelden en het bijbehorende verhaal geven de trainees meer houvast om de vertaalslag te maken van de vijf kernwaarden op papier naar de praktijk. Later hebben de trainees de beelden ook nog besproken met een aantal leidinggevenden.

 kernwaarden

0 comments

Kloosterweekend Stichting Thomas More

Afgelopen weekend heeft de stichting Thomas More (www.thomasmore.nl) een kloosterweekend georganiseerd voor alumni van het beurzenprogramma. Het weekend vond plaats op een erg mooie, inspirerende plek: in het Dominicanenklooster in Huissen.  Het thema van het weekend was levenskunst. Lezingen van onder andere hoogleraar Paul van Tongeren (Radboud Universiteit) over het actualiseren van de deugdethiek in de huidige tijd, maar ook van Jenneke van Wijngaarden en Theo Koster O.P. die elk op hun eigen manier vertelden over levenskunst. Ook ik heb een bijdrage geleverd door een inleiding te geven aan de hand van een artikel over de filosoof Han (Volzin, nr.11, 2013). Een stuk uit mijn inleiding:

De filosoof Han geeft aan dat de nadruk op het externe, op het naar buitengericht, op het transparante en het zichtbaar maken van alles wat zich in je leven afspeelt [een tendens die zeer zeker aanwezig is in onze samenleving], niet leidt tot meer oprechtheid, vertrouwen en eerlijkheid, maar juist tot het tegenovergestelde. Het leidt tot een etalagesamenleving, een oppervlakkigheid die niets te maken heeft met eerlijkheid of reflectie. Hij pleit voor een minder transparante samenleving, een samenleving waarin ruimte is voor gesloten luiken. Want, zo geeft hij aan, ‘daar worden we gelukkiger van. Het woord geluk komt niet voor niets van ‘luiken’: afsluiten, verbergen. Een samenleving die verbergen niet meer toelaat, is een samenleving zonder geluk’. Onze open samenleving is een samenleving waarin prestatie de dominante waarde is: informatie en mogelijkheden te over, maar wellicht teveel prikkels, wat zorgt voor een collectieve vermoeidheid.

 

Het geeft voor mij stof tot nadenken: openheid als kwetsbaarheid geeft wellicht wél meer ruimte in onszelf, bij anderen en in de organisatie. Teveel openheid leidt ons teveel af en staat echte reflectie in de weg..? Waar ligt de grens..?

 

Pagina's:«12