Blik op ethiek

0 comments

Ethisch ondernemen in internationale context.

Eind november modereerde ik ‘Alumni in gesprek met … bestuurders’ georganiseerd door de stichting Thomas More. Dhr. Hans de Jong, voorzitter directie Philips Benelux en Dhr. Theo Bemelmans, oud-bestuurder Océ en emeritus hoogleraar TU/e waren te gast.

We zijn openhartig met elkaar in gesprek gegaan over de ethische consequenties van beslissingen en hoe daarmee om te gaan, onder meer rekening houdend met de normen en waarden die in andere culturen gelden. Door deze bijeenkomst ben ik mij meer gaan verdiepen in de Hofstede-dimensies rondom (nationale) cultuur. Vier dimensies zijn volgens Geert Hofstede belangrijk bij het kenmerken van de nationale cultuur. Twee dimensies zijn later toegevoegd. 1) Hoe wordt er gekeken naar hiërarchie? 2) Wat is de mate van individualisme/collectivisme in een land? 3) In hoeverre wordt er waarde gehecht aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten? 4) In welke mate wordt er geprobeerd onzekerheden te vermijden? 5) Is het denken gericht op de lange termijn of de korte termijn? 6) In hoeverre kunnen mensen hun eigen pad volgen en worden behoeften niet onderdrukt door middel van strenge sociale normen?

Het is interessant in het kader van ethisch ondernemen om op deze manier naar een samenleving te kijken, omdat nationale cultuur van invloed is op organisatiemanagement. Is er ruimte voor discussie tussen jou en jouw leidinggevende? In hoeverre is er sprake van individuele vrijheid binnen een organisatie? Is het denken gericht op de lange termijn of op de korte termijn? Welke waarden zijn belangrijk in de organisatie?

Dit kader kan organisaties helpen andere normen en waarden in een context te zien. Niet als blauwdruk of als de hele waarheid, maar als manier om de ander te begrijpen. Maar ook om je éigen organisatie beter te begrijpen door de eigen organisatie in de nationale cultuur te plaatsen. Deze helikopterblik kan helpen bij het beantwoorden van de vraag: waar sta ik voor als organisatie, in de context van het land waarin ik opereer.

De vraag blijft wel in hoeverre organisaties daadwerkelijk te plaatsen zijn binnen de nationale cultuur en of de hele cultuur te vatten valt in zes dimensies. En zijn eigenschappen inderdaad op te delen in typisch  mannelijke en typisch vrouwelijke, zoals de derde dimensie vooronderstelt?

In elk geval genoeg stof om over na te denken….

Bron: http://geert-hofstede.com/

Omdat het gesprek een vertrouwelijk karakter had, kan ik niet ingaan op de inhoud van het gesprek.

Comments are closed.