Blik op ethiek

0 comments

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

HTF

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is de eerste hbo-opleiding Filosofie in Nederland en gaat in september van start. De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep in de journalistiek, het onderwijs of op het gebied van beleid en bestuur. Daarmee wil de HTF een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt.

Ik ben als docent aangetrokken om vanaf september les te gaan geven. Vanwege mijn achtergrond in de politicologie en filosofie zal ik politieke/sociale filosofie gaan geven. Ook mijn ervaringen als zelfstandig professional zal ik delen op de HTF.

Op 12 april aanstaande vanaf 10:00 in Utrecht is er een open dag waarop u meer informatie krijgt over de opleiding en kunt u kennis maken met de docenten. Op 14 juni is er nog een open dag. Van Harte Welkom!

Voor meer informatie: http://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/

Comments are closed.