Blik op ethiek

Workshop ethiek

Met mijn op maat gemaakte workshops help ik mensen zelf te reflecteren op ethische situaties en op feitelijk gedrag. Samen gaan we aan de slag om ook juist in het grijze gebied ergens voor te gaan durven staan: hier ben ik het mee eens en hier niet. Dit betekent dat mensen niet alleen weten/voelen dat er iets speelt, maar ook wát er speelt. Uitgangspunt hierbij is altijd de dialoog.

Voorbeelden workshops

Vakdag Project-, programma-, Advies Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie
Voor PPAC verzorgde ik een vakdag. Tijdens deze vakdag hebben we het krachtenveld van verschillende waarden in het dagelijks werk verkend. Door middel van de dialoog hebben we de ethische reflectie op morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk verdiept.  Een van de centrale vragen: waar ben je loyaal aan als ambtenaar als het erop aankomt? Aan jouw eigen waarden, de waarden van de samenleving of toch aan de ambtseed die je hebt afgelegd? Een doe-dag over Moed, Waarden en persoonlijke dilemma’s.

Stichting Philadelphia
Tijdens deze workshop zijn we in gesprek gegaan over het ethische aspect van ‘Leven in Vrijheid’, om zo met elkaar een stap vooruit te zetten in de ethische reflectie op vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg.  

Broodje integriteit
Voor de gemeente Wijchen verzorgde ik een lunchbijeenkomst. We zijn in gesprek gegaan over integer handelen aan de hand van oefeningen, waarbij mensen inzicht hebben gekregen in het eigen handelen, in dat van een ander en in de situatie. Denken, durven & doen!

In de workshop over integriteit wist Elisa Kruiper heel goed een discussie over integriteit op gang te brengen. In de workshop waren mensen het lang niet altijd met elkaar eens over integriteitsdillema’s, maar er werd openlijk over gepraat, en dat is denk ik het belangrijkste. Elisa weet ook heel goed uit een discussie de onderliggende waarden te destilleren, waardoor je meer bewust wordt van waarom je op een bepaalde manier tegen vraagstukken aan kijkt. De workshop gaf zo stof tot nadenken, wat denk ik het belangrijkste is aan het onderwerp integriteit.

Veiligheidsregio Haaglanden
Het verzorgen van verdiepingsbijeenkomsten voor de vertrouwenspersonen van de Veiligheidsregio Haaglanden rondom het thema ethiek en integer handelen. Waarden, Dialoog en Moed zijn belangrijke kernwoorden die onlosmakelijk aan het thema verbonden zijn en welke wij hebben verkend tijdens de bijeenkomsten.